26  /  September  /  2020
7  /  صفر  /  1442
شنبه 5 مهر 1399

موسسه فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد

موسسه فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد

موسسه فرهنگی‌هنری‌سپندار‌جاودان‌خرد از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی هلدینگ‌سپندار است‌ که باانگیزه‌ی ارتقا سطح‌دانش و بینش‌عمومی و اعتلای فرهنگ‌و‌هنر کشور و ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ‌وهنر‌اصیل براساس اهداف‌فرهنگی‌هنری باشماره پروانه ۴۴۸ وزارت فرهنگ‌و‌ارشاداسلامی به عنوان موسسه‌فرهنگی‌هنری‌چندمنظوره در زمینه‌های پژوهشی،آموزشی،تولیدوساخت به‌گونه‌های متفاوت فرهنگی‌هنری فعالیت می نماید.

 مدیرعامل 

کارگاه های آموزشی

ارتباط باما